Protipožiarne dvere


protipožiarné dvere Už názov protipožiarne dvere jasne udáva, že sa jedná o dvere, ktoré dbajú na jednu veľmi dôležitú vlastnosť a to ochranu pred ohňom a tým pádom aj ochranu ľudského zdravia a životov. Protipožiarne dvere by rozhodne nemali chýbať v žiadnom rodinnom dome a mali by byť ich základnou výbavou vďaka ich bezpečnosti. Tieto dvere odporúčajú aj profesionálni hasiči.

Do akých priestorov tieto dvere použiť?

Protipožiarne dvere by mali určite byť v miestnostiach, z ktorých môže vzniknúť požiar. To znamená, že by mali oddeľovať obytné priestory napríklad od kotolní. Určite je vhodné dať tieto dvere tam, kde skladujete nejaké vysoko horľavé materiály, napríklad garáž, v ktorej môžete mať paliva. Samozrejme neoľutujete tým, že si dáte protipožiarne dvere do všetkých miestností.


Ako protipožiarne dvere fungujú?

Dvere sú vyrobené zo špeciálnych materiálov, ktoré zabraňujú horeniu alebo sú nehorľavé. Horenie samozrejme nezabráni úplne, ale len po určitý čas, ale aj to môže zachrániť ľudské životy. Protipožiarne dvere majú špeciálne označenia, ktoré značia to, ako zabraňujú horeniu a to, ako dlho vydrží zadržiavať oheň. Týmito značkami sú:
- EI (Predtým PB) - sú dvere brániace šíreniu požiaru, toto kritérium je prísnejšie, preto dvere, ktoré splňajú toto kritérium splňajú aj kritérium EW
- EW (predtým PO) - sú dvere obmedzujúce šírenie požiaru
- S - sú dvere dymotesné
- C - sú dvere osadené dverným zatváračom
- DP1 - je krídlo vyrobené z nehorľavých materiálov
- DP2 - je opláštený sendvič
- DP3 - je krídlo vyrobené z horľavých materiálov

Tiež tu máme značky, ktoré nám udávajú to, z ako moc horľavých stavebných hmôt sú dvere vyrobené. Značkou A sa značia materiály nehorľavé (oceľ), B je označenie pre neľahko horľavé materiály (minerálnej vlny), C1 je pre ťažko horľavé materiály (tvrdé masívne drevo), značka C2 je pre stredne horľavé materiály (lamela, špeciálna drevotrieska, mäkké drevo) a nakoniec značka C3, ktorá značí, že sú dvere vyrobené z ľahko horľavých materiálov, ako sú napríklad plasty.

Ďalšie triedenie je triedenie na základe požiarnej odolnosti a horľavosti. Podľa tohto triedenia, sa protipožiarne dvere delia na 3 časti.
Prvá je D1, čo značí, že dvere nezvyšujú intenzitu požiaru v čase požiaru, takže obsahujú nehorľavé hmoty, alebo horľavé hmoty obsahujú tak, aby na nich nebola závislá stabilita. Sú úplne uzavreté nehorľavou konštrukciou, takže nedochádza k uvoľneniu tepla alebo horenia.
Ďalej to je D2, ktoré značí, že dvere nezvyšujú v požadovanej dobe požiarnej odolnosti intenzitu požiaru, ale sú vyrobené z horľavých látok, ktoré sú použité tak, že je na nich závislá konštrukcia. V čase odolať požiaru nedochádza k uvoľneniu tepla alebo ich horenia.
Posledným typom je D3 a to značí, že dvere zvyšujú intenzitu požiaru.

U označeniach sa udáva aj výdrž v minútach, ktorá môže mať ako najnižšiu hodnotu 15 minút a ako najvyššiu hodnotu 180 minút. Ak budeme mať napríklad túto značku EI-SC 30 DP3, tak bude značiť, že sa jedná o dvere brániace šíreniu požiaru, dymotesné a dvere osadené dverovým zatváračom, ktoré majú požiarnu odolnosť tridsať minút a sú vyrobené z horľavých materiálov.

Pri kúpe protipožiarnych dverí rozhodne neváhajte a kúpte si tie dvere, ktoré majú čo najlepšiu požiarnu odolnosť, pretože to môže zachrániť vaše životy a majetok. Tiež musíte dbať na určité normy, takže protipožiarne dvere sa do niektorých miestností proste dávať musia.