Obnovstav s.r.o.
Kysucké Nové Mesto
Belanského 2291, OD Jednota
0907021021
obnovstav@obnovstav.sk