Stolárstvo Kováč
Predajná
Kramlište 309
0486192865
stolarstvokovac@szm.sk