HPL dvere


HPL dvere Zaťažujete veľmi vaše dvere? Ste majiteľom objektov, kde budú dvere pod veľkou záťažou, ako sú napríklad školy alebo iné verejné budovy, kancelárie, laboratóriá a mnohých ďalších? Máte neposedné deti, ktoré stále niečo maľujú na dvere, alebo po nich škrabú svojimi hračkami? Ak ste odpovedali trikrát áno, tak neváhajte a čítajte ďalej!

Čo sú HPL dvere?

Toto je zásadná otázka. V povrchoch dverí sú veľké rozdiely. Do každých miestností sa hodia dvere s iným povrchom, pretože sú inak namáhané. Námaha dverí je veľmi dôležitý faktor pri výbere dverí a v každej budove je námaha na dvere samozrejme iná. Vo väčšine objektov sú najčastejšie používané fóliované dvere, ktoré sú určené do priestorov, kde budú zaťažované takzvaným nízkym zaťažením. Týmito objektmi sú predovšetkým bežné domácnosti. Tieto fóliované dvere sa však používajú dokonca aj v prostrediach so stredným, vysokým alebo dokonca aj s extrémne vysokým zaťažením, čo je samozrejme chyba. Iste už tušíte, že HPL (prípadne CPL) dvere sú určené do týchto priestorov. CPL dvere sú dvere so strednetlakovým laminátom a HPL dvere sú dvere s vysokotlakovým laminátom. HPL dvere sú 15 krát odolnejšie voči poškriabaniu, než fóliované dvere. Z testov pôsobenia kyselín vyšli HPL dvere tiež ako víťazi.

Čo to vlastne je ten laminát?

Laminát je druh kompozitného materiálu (materiál z dvoch alebo viacerých substancií), tvoriace niekoľko vrstiev, ktoré sú nasýtené vhodnou živicou alebo inými lepidlami. Vyrába sa lisovaním za vyšších teplôt. Tomuto procesu lisovania sa hovorí laminácia.

Kde použiť HPL dvere?

HPL dvere sa hodia najviac do prostredia nemocníc, škôl, internátov, rôznych laboratórií, letísk, nádraží, supermarketov a mnohých ďalších objektov. Do týchto priestorov sa dvere s HPL laminátom hodia, pretože sú tu dvere veľmi namáhané (predovšetkým v školách a na internátoch). HPL laminát ochráni pred zodraním laku dverí a mnohým ďalším možnostiam, ktoré môžu dvere poškodiť.

Ak ste majiteľom budovy, kde sú dvere podrobené veľkým zaťažením, tak by ste nemali váhať a kúpiť dvere s HPL laminátom, ak ste tak už neurobili. Tieto dvere vám totiž dlho vydržia a nebudete sa musieť starať o neustále opravy, lakovanie alebo dokonca aj o nekonečné kupovanie nových a nových dverí.