Garážové brány


Na celkovom vzhľade rodinného domu sa podieľa viacero aspektov. Nie je to len dokonalá fasáda, ale i použité krytiny, okná a ďalšie materiály. Garáž je dnes samostatným objektom, ale aj súčasťou samotného domu. Kombináciou správnych a vyhovujúcich funkčných vlastností vám garážové brány poskytnú ten správny pocit istoty a účelnosti. K rodinnému domu sa vyrábajú brány podľa celkového dizajnu stavby. Pre garáže v rodinných domoch sú vhodnejšie brány sekčné alebo rolovacie. Veľké priemyselné objekty vsádzajú skôr na brány podľa funkčnosti a podľa konkrétnej potreby.

Veľký dôraz je teda nutné klásť i na ich vzhľad, predovšetkým na výber garážových brán. Všetky garážové brány sú zabezpečené proti vlámaniu a zabraňujú úniku tepla. Je nutné zvážiť povrchovú úpravu, pretože pôsobením počasia a taktiež mechanické používanie garážových brán sa odráža na kvalite povrchovej úpravy. Ponuka garážových brán na trhu je rozmanitá a medzi obľúbenú povrchovú úpravu patrí oceľová garážová brána s dizajnom dreva. Súčasné trendy dávajú možnosť vybrať si nie len podľa vzhľadu, ale i podľa používanej techniky. Podľa používanej techniky sa garážové brány delia na niekoľko typov.

Typy garážových brán

Sekčné brány

Do privátnych garáží i priemyselných objektov sa najčastejšie používajú brány sekčné. Sekčné brány rozdeľujeme na posuvné alebo výsuvné. Sú zložené zo sekcií, ktoré pomocou systému torzných pružín posúvajú sa vo vodiacich koľajniciach po obvode steny alebo zachádzajú pod strop.
Výhody výsuvných sekčných brán: minimálna hlučnosť; zaberajú iba miesto pod stropom; výrobca používa ako výplň sekcií izolujúcu polyuretánovú penu, ktorá má výborné tepelné vlastnosti; mávajú bezpečnostné zámky; sú maximálne spoľahlivé; používajú sa najmenej dve torzné pružiny, čo zaručuje dlhú životnosť produktu; je možné do nich integrovať vstupné dvere; veľkou výhodou je nezúžený prejazd otvorom.
Výhody posuvných sekčných brán: sú podobné ako pri výsuvných, s tým rozdielom, že sú riešené bez zníženia výšky miestnosti a umožňujú prechod aj pri čiastočnom otvorení.
Sekčné garážové brány môžeme otvárať ručne i elektrickým pohonom. Pohon s diaľkovým ovládaním sa dá kedykoľvek dodatočne domontovať.


výsuvná sekčná brána
výsuvná sekčná brána
posuvná sekčná brána
posuvná sekčná brána

Rolovacie brány

Sú kompletne vyrábané z hliníku. Vhodné sú hlavne pre menšie typy garáže. Dajú sa nainštalovať bez stavebných úprav do už postavenej garáže. Brány sa montujú zvnútra za otvor a sú zabezpečené proti otvorenia z vonkajšej strany pomocou proti zdvižných bezpečnostných pružín. Rolovacie garážové brány sú pomerne hlučné a je potrebná väčšia údržba. Tieto brány je možné ovládať vypínačom alebo diaľkovým ovládaním, ale nie je možné pridať elektrický pohon dodatočne a ručné navíjanie je nepraktické a náročné. Sú zo všetkých brán najdrahšie.

rolovacia brána
rolovacia brána

Výklopné brány

Sú vyrobené z trvanlivej konštrukcie, ktorá bránu vyklápa. Ich komponenty sa vyrábajú na vysokú záťaž a tým zaručujú veľmi dlhú životnosť výklopných garážových brán. Ovládajú sa elektrickým pohonom, ale i po výpadku elektrického prúdu je možné bránu otvárať.
U výklopných brán je zaistený nezúžený prejazd otvorom. Nie je vhodné ich montovať do garáží priamo pri chodníku – vyklápaním môžu ohroziť okoloidúcich.

Krídlové brány

Dnes už menej používaný typ brán, ale stále spoľahlivý. Nie je vhodný pre garáže s vjazdom pod úroveň okolitého terénu (hrozí poškodenie automobilu pri nedostatočnom zaistení proti zatváraniu dverí). Krídlové garážové brány majú dlhú životnosť, sú spoľahlivé a dostatočne tepelne izolujú. Tieto brány je možné ovládať na diaľkové ovládanie. Montáž sa robí do vopred zhotoveného otvoru.

Priemyselné brány

Používajú sa predovšetkým pre priemyslové objekty, najčastejšie v dvoch prevedeniach: oceľové a hliníkové. Sú vhodné pre nadmerné zaťaženie, majú vynikajúce tepelné a izolačné vlastnosti. Od ostatných brán sa odlišujú pohonom a vonkajším vzhľadom.
Väčšina spoločností ponúka svojím zákazníkom možnosť vybrať si farbu, vzhľad brán a doplnky podľa priania. Na trhu nájdete i oceľové brány v imitácii dreva. Vzhľad je možné doplniť o moderné nerezové prvky. Vybrať sa dá z niekoľko základných dizajnov. Väčšinu brán je možné preskliť za účelom presvetlenia priestoru za bránou, či priehľadu cez bránu.

garážové brány rolovacie garážové brány krídlová garážová brána vyklopná garážová brána