Bezpečnostné dvere


bezpečnostné dvere Dvere sú vstupnou branou do nášho súkromia, ale len bezpečnostné dvere sú najdôležitejším prvkom ochrany našich domov pred okolitým svetom. Práve ochranná funkcia bezpečnostných dverí je faktor, ktorý nás v súčasnej dobe najviac zaujíma. Z rôznych štatistík vyplýva, že k 90 % všetkých vlámaniach do súkromných objektov dôjde práve vchodovými dvermi. Z tohto dôvodu je pri zariaďovaní nových dverí potreba venovať pozornosť nielen ich vzhľadu, ale aj ochranným prvkom, ktorými sú bezpečnostné dvere opatrene.

Prečo bezpečnostné dvere?

Spravidla u bežných dverí sa vymedzuje šesť oblastí označovaných ako slabé miesta. Sú to plocha dverí, pánty dverí, zárubne, zámok, vložka a kľúče. Plocha je prvým úskalím bežných dverí, lebo ich nízka kvalita umožňuje prerazenie. Drevovláknitá doska s papierovým jadrom je pre zlodeja práca na niekoľko sekúnd. Ani oplechovanie plne nezaručuje bezpečnosť.


Aké teda sú bezpečnostné dvere?

bezpečnostné vchodové dvere Bezpečnostné dvere sú také, ktoré majú tuhú kovovú konštrukciu, celoplošné krytie plechom a oceľovú konštrukciu s rozvorovým systémom. Istené sú v desiatich až dvaciatich uzamykacích bodoch a nutnosťou je aj kvalitný certifikovaný bezpečnostný zámok so špeciálnou cylindrickou vložkou odolnou proti vyvŕtaniu a vytrhnutiu.

Bezpečnostné dvere majú byť doplnené aj bezpečnostnými zárubňami. Tie tvoria profilové rámy, ktoré sú osadené dostatočne hlboko do steny a navyše sú zaistené proti vytrhnutiu zo steny pomocou kotvových čapov a hákov.

Bezpečnostné dvere majú mať výborné tepelnoizolačné vlastnosti. Bezpečnostné dvere sa môžu preskliť, ale vždy dvojitým alebo trojitým tepelnoizolačným zasklením s použitím bezpečnostného nerozbitného skla. Vrchnú, dizajnovú vrstvu dverí tvorí spravidla tvrdé drevo, dyha alebo iné materiály, ktoré sa dajú zladiť s interiérom alebo exteriérom.

Protipožiarne dvere požiaru musia odolávať aspoň 30 minút. Odolnosť voči ohňu a nepriepustnosti dymu zaisťujú takzvané protipožiarne a dymotesné uzávery.


Bezpečnostné dvere - charakteristika

Základnou charakteristikou bezpečnostných dverí je zaradenie do bezpečnostnej triedy. Podľa európskych noriem sa rozlišuje šesť bezpečnostných tried dverí, pričom platí, že čím je číslo vyššie, tým lepší stupeň ochrany dvere poskytujú. To znamená, triedy 1 a 2 označujú klasické dvere, ktoré nemajú skoro žiadne bezpečnostné parametre. Triedy 3 a 4 predstavujú bezpečnostné dvere schopné veľmi dobre ochrániť súkromný majetok. Preto je tento typ dverí požadovaný poisťovňami. Do kategórií 5 a 6 patria špeciálne dvere umiestňované napríklad v bankách.


Protipožiarne dvere – charakteristika

Každý výrobca týchto produktov musí svoje výrobky odskúšať a certifikovať na protipožiarnu a dymotesnú odolnosť v certifikačnom orgáne podľa platných noriem Európskej únie. Legislatíva upravuje označovanie týchto výrobkov, ktoré musia byť na viditeľnom mieste v úrovni očí. Výrobky sú charakterizované písomným a číselným označením, kde každý symbol má svoje špecifikum I, E, W, 15, 30, 45, 60, 90, 120, 180, 240.

Prvým parametrom je teplota na odvrátenej strane I a je definovaná v minútach. Stupnica je rozložená po minútach: I 15 – I 30 – I 45 – I 60 – I 90 – I 120 – I 180 – I 240. Hodnoty od I 90 sú pre drevené konštrukcie v bežnom interiéru naprosto nedostupné. Upresňujúcimi kritériami tohto parametra sú indexy I1 určený pri hodnote 140–180 °C odvrátenej strany a I2 určený pri teplote 360 °C odvrátenej strany.
Druhým parametrom je označenie celistvosti E taktiež definované v minútach.
Tretím parametrom je radiácia W, jej priemerná hodnota nesmie presiahnuť 15 W/m2. Tiež sa udávaná v minútach: W 20, W 30 a W 60.
Číselné označenie udáva dobu v minútach, po ktorú uzáver bráni šíreniu požiaru: 15, 20, 30, 45, 60, 90, 120, 180, 240.

Najčastejšie sa vyskytujúce normované hodnoty sú EI 30 a EW 30. Vznikli kombináciou troch vyššie zmienených parametrov a symbolizujú zabráneniu a obmedzeniu šírenia požiaru po dobu 30 minút.

Doplňujúce bezpečnostné pomôcky

Príjemnou pomôckou v ochrane majetku a seba samého sú špeciálne dverové kukátka so zabudovanou kamerou. Zvonku kukátko vypadá ako obyčajné, takže návštevník nepozná, že je snímaný. My však máme dokonalý prehľad o tom, kto je pred dverami, pretože ho môžeme sledovať napríklad na televíznom kanále. Kukátko s kamerkou ocenia hlavne starší ľudia, ktorí nemôžu často behať k dverám, rovnako ako majitelia veľkých rodinných domov.

Veľkú budúcnosť v zabezpečení majetku majú biometrické čítačky namontované na čelo dverového krídla. Reagujú na priloženie prstu majiteľov domu či bytu. Výhodou je, že nemusíme pri sebe nosiť stále kľúče, ktoré stratí alebo zabudne raz za život azda každý z nás.